Práva cestujícího v letecké dopravě

Znejte svoje práva – zpožděný, zrušený nebo nadměrně rezervovaný let

Nárok cestujího na odškodnění byl přijat nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Díky němu mají cestující v letecké dopravě stejná práva bez ohledu na to, se kterou společností létají. Tato pravidla jsou však komplikovaná. Společnost Zpozdeno.cz se prostřednictvím soudních sporů neustále snaží vyjasňovat okolnosti, které k takovému odškodnění vedou. Pokud měl váš let do některého z členských států EU nebo z něj zpoždění, společnost Zpozdeno.cz vám může pomoci odškodnění získat. Pokud měl váš let na cestě do některého z členských států EU nebo z něj zpoždění, může vám společnost Zpozdeno.cz pomoci získat odškodnění.

Členské státy zahrnují všechny země EU, stejně jako Norsko, Island, Švýcarsko a západní Balkán.

To, zda máte na odškodnění nárok, také závisí na letecké společnosti, s níž jste cestovali. Pravidla platí pro:

  • Odlet z členského státu – přílet do členského státu: Všechny letecké společnosti
  • Odlet z členského státu – přílet do nečlenského státu:Všechny letecké společnosti
  • Odlet z nečlenského státu – přílet do členského státu: Letecké společnosti se sídlem ve členském státě

Práva cestujících lze v některých případech uplatnit také v zemích, na které se tohle nařízení EU nevztahuje. Obvykle to však nevede k finanční kompenzaci.


Zjistěte výši svého odškodnění
Tato stránka používá cookies
Pro přizpůsobení a vylepšení vaší zkušenosti s našimi webovými stránkami, službami a reklamami používáme cookies. Cookies jsou uloženy po dobu až 12 měsíců po vaší návštěvě a můžete je smazat ve svém prohlížeči.
Nezbytné cookies
Tyto cookies slouží k identifikaci vás jako jedinečného uživatele při zadávání údajů na webových stránkách. Nelze je zrušit a budou uloženy nejdéle po dobu 1 hodiny. Cookies jsou z: zpozdeno.cz.
Výkonnostní a funkční cookies
Cookies používáme pro zapamatování uživatelských nastavení, sledování a zlepšování výkonu prvků na webu a ochranu vašich údajů před neoprávněným přístupem k nim. Tyto cookies jsou z: zpozdeno.cz, google.com, bing.com, facebook.com, trustpilot.com.
Statistické cookies
Cookies používáme z důvodu měření počtu uživatelů, interakcí, doby trvání návštěvy na webu atd. Tyto cookies jsou z: zpozdeno.cz, google.com.
Marketingové cookies
Používáme cookies za účelem poskytování relevantních reklam a koordinaci napříč zařízeními, webovými stránkami a prohlížeči. Tyto cookies jsou z: google.com, googleadservices.com, doubleclick.net, bing.com, bat.bing.com, facebook.com.