Odškodnění

Znejte výši svého odškodného

Výše kompenzace se pohybuje v rozmezí 250-600 EUR na cestujícího. Je dána délkou vašeho letu a tím, jaké jste nabrali zpoždění. Můžete mít nárok na:

  • 250 Euro - pokud jste měli víc než 3hodinové zpoždění u letu o vzdálenosti do 1 500 km,
  • 400 Euro - pokud jste měli víc než 3hodinové zpoždění u letu o vzdálenosti 1 500–3 500 km nebo v rámci EU,
  • 600 Euro - pokud jste měli víc než 4hodinové zpoždění u letu o vzdálenosti 3 500 km a mimo EU.

V některých případech může letecká společnost snížit kompenzaci na polovinu. Stane se tak, pokud jste o zpoždění byli informováni dostatečně včas před odjezdem a pokud zpoždění nepřesáhne 4 hodiny.

Pokud se let zpozdí o víc než dvě hodiny, mají cestující nárok na jídlo, občerstvení a dva bezplatné telefonní hovory nebo emaily, a to bez ohledu na příčinu zpoždění. Pokud se vaše zpoždění ještě protáhne, aerolinka vám je povinna po dobu čekání nabídnout hotel a zaplatit vám za přepravu z letiště.

Letecká společnost vás o tomhle nároku možná nebude informovat. Proto si schovejte účtenky k výdajům, které vznikly právě během čekání. Zpozdeno.cz vám za ně později pomůže získat náhradu.


Zjistěte výši svého odškodnění
Tato stránka používá cookies
Pro přizpůsobení a vylepšení vaší zkušenosti s našimi webovými stránkami, službami a reklamami používáme cookies. Cookies jsou uloženy po dobu až 12 měsíců po vaší návštěvě a můžete je smazat ve svém prohlížeči.
Nezbytné cookies
Tyto cookies slouží k identifikaci vás jako jedinečného uživatele při zadávání údajů na webových stránkách. Nelze je zrušit a budou uloženy nejdéle po dobu 1 hodiny. Cookies jsou z: zpozdeno.cz.
Výkonnostní a funkční cookies
Cookies používáme pro zapamatování uživatelských nastavení, sledování a zlepšování výkonu prvků na webu a ochranu vašich údajů před neoprávněným přístupem k nim. Tyto cookies jsou z: zpozdeno.cz, google.com, bing.com, facebook.com, trustpilot.com.
Statistické cookies
Cookies používáme z důvodu měření počtu uživatelů, interakcí, doby trvání návštěvy na webu atd. Tyto cookies jsou z: zpozdeno.cz, google.com.
Marketingové cookies
Používáme cookies za účelem poskytování relevantních reklam a koordinaci napříč zařízeními, webovými stránkami a prohlížeči. Tyto cookies jsou z: google.com, googleadservices.com, doubleclick.net, bing.com, bat.bing.com, facebook.com.