Práva cestujících

Money

Mimořádné okolnosti

Někdy letecká společnost vaši žádost o náhradu škody zamítne s odůvodněním, že zpoždění bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi (tzv. „vyšší mocí“).

Mimořádné okolnosti jsou mimo kontrolu letecké společnosti a z tohoto důvodu vám nevzniká nárok na odškodnění. Mimořádné okolnosti zahrnují:

  • špatné počasí
  • přírodní katastrofy
  • v některých případech stávky
  • teroristické hrozby

Často se také může stát, že jako cestující zjistíte, že letecká společnost neprávem odmítla vaši žádost o náhradu a uvádí tento důvod. Proto je důležité být si vědom toho, že v případě zpoždění způsobeným problémy s letadlem, jako jsou technické potíže, nákladem nebo posádkou, máte v mnoha případech nárok na odškodnění.

Na stránkách Zpozdeno.cz víme, které okolnosti jsou ty mimořádné. Můžeme vám sdělit, zda máte nárok na odškodnění, a v případech, kdy letecká společnost udává důvod, který není mimořádný, dáme případ k soudu.

Máte pochybnosti? Zjistěte, zda máte nárok na odškodnění

Tato stránka používá cookies
Pro přizpůsobení a vylepšení vaší zkušenosti s našimi webovými stránkami, službami a reklamami používáme cookies. Cookies jsou uloženy po dobu až 12 měsíců po vaší návštěvě a můžete je smazat ve svém prohlížeči.
Nezbytné cookies
Tyto cookies slouží k identifikaci vás jako jedinečného uživatele při zadávání údajů na webových stránkách. Nelze je zrušit a budou uloženy nejdéle po dobu 1 hodiny. Cookies jsou z: zpozdeno.cz.
Výkonnostní a funkční cookies
Cookies používáme pro zapamatování uživatelských nastavení, sledování a zlepšování výkonu prvků na webu a ochranu vašich údajů před neoprávněným přístupem k nim. Tyto cookies jsou z: zpozdeno.cz, google.com, bing.com, facebook.com, trustpilot.com.
Statistické cookies
Cookies používáme z důvodu měření počtu uživatelů, interakcí, doby trvání návštěvy na webu atd. Tyto cookies jsou z: zpozdeno.cz, google.com.
Marketingové cookies
Používáme cookies za účelem poskytování relevantních reklam a koordinaci napříč zařízeními, webovými stránkami a prohlížeči. Tyto cookies jsou z: google.com, googleadservices.com, doubleclick.net, bing.com, bat.bing.com, facebook.com.