Práva cestujících

Done

Vaše práva cestujícího v letecké dopravě

Nárok cestujících na odškodnění byl přijat Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Nařízení zajišťuje, aby cestující v letecké dopravě měli stejná práva bez ohledu na to, s kterou leteckou společností cestují. Pravidla jsou komplikovaná a prostřednictvím soudních sporů společnost Zpozdeno.cz neustále pracuje na vyjasnění okolností, které vás k takovému odškodnění opravňují.

Pokud měl váš let na cestě do některého z členských států EU nebo z něj zpoždění, může vám společnost Zpozdeno.cz pomoci získat odškodnění.

Členské státy zahrnují všechny země v rámci EU a také země jako jsou: Norsko, Island, Švýcarsko a západní Balkán.

To, zda máte nárok na odškodnění, také závisí na letecké společnosti, s níž jste cestovali. Pravidla platí pro:

  • Odlet z členského státu – přílet do členského státu: Všechny letecké společnosti
  • Odlet z členského státu – přílet do nečlenského státu:Všechny letecké společnosti
  • Odlet z nečlenského státu – přílet do členského státu: Letecké společnosti se sídlem ve členském státě

Práva cestujících lze v některých případech uplatnit také v zemích, na které se nevztahuje EU nařízení. Obvykle se to však nevztahuje na finanční odškodnění.


Zjistěte výši vašeho odškodnění
Tato stránka používá cookies
Pro přizpůsobení a vylepšení vaší zkušenosti s našimi webovými stránkami, službami a reklamami používáme cookies. Cookies jsou uloženy po dobu až 12 měsíců po vaší návštěvě a můžete je smazat ve svém prohlížeči.
Nezbytné cookies
Tyto cookies slouží k identifikaci vás jako jedinečného uživatele při zadávání údajů na webových stránkách. Nelze je zrušit a budou uloženy nejdéle po dobu 1 hodiny. Cookies jsou z: zpozdeno.cz.
Výkonnostní a funkční cookies
Cookies používáme pro zapamatování uživatelských nastavení, sledování a zlepšování výkonu prvků na webu a ochranu vašich údajů před neoprávněným přístupem k nim. Tyto cookies jsou z: zpozdeno.cz, google.com, bing.com, facebook.com, trustpilot.com.
Statistické cookies
Cookies používáme z důvodu měření počtu uživatelů, interakcí, doby trvání návštěvy na webu atd. Tyto cookies jsou z: zpozdeno.cz, google.com.
Marketingové cookies
Používáme cookies za účelem poskytování relevantních reklam a koordinaci napříč zařízeními, webovými stránkami a prohlížeči. Tyto cookies jsou z: google.com, googleadservices.com, doubleclick.net, bing.com, bat.bing.com, facebook.com.