Práva cestujících

Done

Vaše práva cestujícího v letecké dopravě

Nárok cestujících na odškodnění byl přijat Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Nařízení zajišťuje, aby cestující v letecké dopravě měli stejná práva bez ohledu na to, s kterou leteckou společností cestují. Pravidla jsou komplikovaná a prostřednictvím soudních sporů společnost Zpozdeno.cz neustále pracuje na vyjasnění okolností, které vás k takovému odškodnění opravňují.

Pokud měl váš let na cestě do některého z členských států EU nebo z něj zpoždění, může vám společnost Zpozdeno.cz pomoci získat odškodnění.

Členské státy zahrnují všechny země v rámci EU a také země jako jsou: Norsko, Island, Švýcarsko a západní Balkán.

To, zda máte nárok na odškodnění, také závisí na letecké společnosti, s níž jste cestovali. Pravidla platí pro:

 • Odlet z členského státu – přílet do členského státu: Všechny letecké společnosti
 • Odlet z členského státu – přílet do nečlenského státu:Všechny letecké společnosti
 • Odlet z nečlenského státu – přílet do členského státu: Letecké společnosti se sídlem ve členském státě

Práva cestujících lze v některých případech uplatnit také v zemích, na které se nevztahuje EU nařízení. Obvykle se to však nevztahuje na finanční odškodnění.

Zjistěte výši vašeho odškodnění

Zpožděný let

Jako cestující v letecké dopravě máte nárok na odškodnění také tehdy, pokud je váš let výrazně opožděn. Délka zpoždění závisí na tom, o kolik později dorazíte do konečné destinace oproti očekávání. Současně záleží na délce letu. K uplatnění nároku na odškodnění se musí jednat o:

 • Více než 3hodinové zpoždění letu při vzdálenosti 0 - 3 500 km nebo
 • Více než 4hodinové zpoždění letu do či z členského státu EU při vzdálenosti nad 3 500 km

To, zda můžeme požadovat odškodnění za váš zpožděný let, závisí na důvodu zpoždění. Nejčastější příčiny, kdy vzniká nárok na odškodnění, jsou technické problémy nebo onemocnění posádky.

Podejte žádost o reklamaci zde
Time
Location

Zrušený let

Je-li váš let zrušen, je možné, že máte nárok na odškodnění. Závisí to na důvodu zrušení a také na tom, jak brzy vás letecká společnost na změnu upozornila.

Pokud letecká společnost oznámila zrušení v době kratší než 7 dní před odletem, můžete o odškodnění požádat tehdy, pokud dorazíte později než 2 hodiny oproti očekávanému příletu. Pokud letecká společnost oznámila zrušení v době kratší než 14 dní před odletem, můžete o odškodnění požádat tehdy, pokud dorazíte později než 4 hodiny oproti očekávanému příletu.

V případě, že je váš let přesměrován a přicestujete v rozmezí následujících časových intervalů, může letecká společnost vaše odškodnění snížit o 50%

 • méně než 2 hodiny po očekávaném příletu při krátkých vzdálenostech až do 1500 km
 • méně než 3 hodiny po očekávaném příletu při vzdálenostech 1500 – 3 500 km nebo v rámci EU
 • méně než 4 hodiny po očekávaném příletu při nad 3 500 km mimo EU

Kromě finančního odškodnění můžete mít během zpoždění také nárok na další pomoc. Jedná se o jídlo a občerstvení, dva telefonní hovory nebo e-maily a ubytování a dopravu do hotelu, pokud to bude nutné.

Podejte žádost o reklamaci zde

Nadměrně rezervovaný let

Práva cestujících platí také v případě, že pro váš let byl přijat nadměrný počet rezervací a vy jste následně byli při nástupu na palubu odmítnuti. Vaše práva mohou zahrnovat vrácení zaplacené částky, proplacení stravy a nápojů při čekání na nový let a finanční náhradu od letecké společnosti až do výše 600 EUR na jednoho cestujícího.

Práva na odškodnění za odepření nástupu na palubu však nejsou uplatněna ve chvíli, kdy bylo odmítnutí způsobeno:

 • nedostatečnou identifikací
 • nedostatečným vízem nebo povolením ke vstupu do země
 • pozdním check-inem
 • bezpečnostními nebo zdravotními problémy
 • jiným způsobem nesplníte obchodní podmínky letecké společnosti.
Podejte žádost o reklamaci zde
Stop

Výše odškodnění

Výše kompenzace se pohybuje mezi 250-600 EUR za cestujícího. Výše odškodnění je dána délkou vašeho letu a tím, jaké zpoždění jste díky němu měli. Můžete mít nárok na:

 • 250 Euro - Pokud jste měli více než 3hodinové zpoždění při vzdálenosti do 1 500 km
 • 400 Euro - Pokud jste měli více než 3hodinové zpoždění při vzdálenosti 1 500 – 3 500 km nebo v rámci EU
 • 600 Euro - Pokud jste měli více než 4hodinové zpoždění při vzdálenosti 3 500 km mimo EU.

V některých případech může letecká společnost výši odškodnění snížit na polovinu. To platí, pokud jste o zpoždění byli informováni včas před odjezdem a zpoždění nepřesáhlo 4 hodiny.

Obecně platí, že po více než dvou hodinách zpoždění mají cestující nárok na jídlo, občerstvení a dva bezplatné telefonní hovory nebo e-maily. To platí bez ohledu na příčinu zpoždění. Pokud se vaše zpoždění natáhne, je letecká společnost povinna nabídnout vám hotel po dobu čekání a zaplatit za dopravu z letiště.

Ne vždy vás letecká společnost bude o těchto právech informovat. Proto si uschovejte účtenky od výdajů, které vznikly během čekání. Zpozdeno.cz vám za ně později pomůže získat náhradu.

Zjistěte výši vašeho odškodnění
Money

Mimořádné okolnosti

Někdy letecká společnost vaši žádost o náhradu škody zamítne s odůvodněním, že zpoždění bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi (tzv. „vyšší mocí“).

Mimořádné okolnosti jsou mimo kontrolu letecké společnosti a z tohoto důvodu vám nevzniká nárok na odškodnění. Mimořádné okolnosti zahrnují:

 • špatné počasí
 • přírodní katastrofy
 • v některých případech stávky
 • teroristické hrozby

Často se také může stát, že jako cestující zjistíte, že letecká společnost neprávem odmítla vaši žádost o náhradu a uvádí tento důvod. Proto je důležité být si vědom toho, že v případě zpoždění způsobeným problémy s letadlem, jako jsou technické potíže, nákladem nebo posádkou, máte v mnoha případech nárok na odškodnění.

Na stránkách Zpozdeno.cz víme, které okolnosti jsou ty mimořádné. Můžeme vám sdělit, zda máte nárok na odškodnění, a v případech, kdy letecká společnost udává důvod, který není mimořádný, dáme případ k soudu.

Máte pochybnosti? Zjistěte, zda máte nárok na odškodnění

Tato stránka používá cookies
Pro přizpůsobení a vylepšení vaší zkušenosti s našimi webovými stránkami, službami a reklamami používáme cookies. Cookies jsou uloženy po dobu až 12 měsíců po vaší návštěvě a můžete je smazat ve svém prohlížeči.
Nezbytné cookies
Tyto cookies slouží k identifikaci vás jako jedinečného uživatele při zadávání údajů na webových stránkách. Nelze je zrušit a budou uloženy nejdéle po dobu 1 hodiny. Cookies jsou z: zpozdeno.cz.
Výkonnostní a funkční cookies
Cookies používáme pro zapamatování uživatelských nastavení, sledování a zlepšování výkonu prvků na webu a ochranu vašich údajů před neoprávněným přístupem k nim. Tyto cookies jsou z: zpozdeno.cz, google.com, bing.com, facebook.com, trustpilot.com.
Statistické cookies
Cookies používáme z důvodu měření počtu uživatelů, interakcí, doby trvání návštěvy na webu atd. Tyto cookies jsou z: zpozdeno.cz, google.com.
Marketingové cookies
Používáme cookies za účelem poskytování relevantních reklam a koordinaci napříč zařízeními, webovými stránkami a prohlížeči. Tyto cookies jsou z: google.com, googleadservices.com, doubleclick.net, bing.com, bat.bing.com, facebook.com.