Kompenzace za navazující let, který vám uletí

Kompenzace za navazující let, který vám uletí

ZMEŠKÁNÍ NAVAZUJÍCÍHO LETU
Na cestě do New Yorku zmeškaly Štěpánka a Marie svůj spojovací let v Londýně, když jejich první let přistál o půl hodiny později, než se očekávalo.
NYNÍ DOSTALY KOMPENZACI V HODNOTĚ €1200.

Uletěl vám navazující let kvůli zpožděnému nebo zrušenému letu? I v takovém případě můžete mít nárok na odškodnění. Rozhodnutí EU C-537/17 ze 31. května 2018 specifikuje, že podle nařízení EU 261/2004 má pasažér, kterému uletí navazující let, právo na kompenzaci v případě, že:


  • si celou cestu zarezervuje dohromady (tj. má jen jedno referenční číslo, které zahrnuje let na přestupní letiště i z něj),
  • má kvůli zmeškanému navazujícímu letu má při příletu do konečné destinace zpoždění aspoň 3 hodiny v porovnání s původním plánem,
  • zpoždění při příletu do konečné destinace není způsobeno výjimečnými událostmi, které letecká společnost nedokáže ovlivnit, 
  • aspoň jeden z jeho letů odlétá z členské země EU nebo v případě, že letí s aerolinkou, která má v takové zemi sídlo.

Vaše práva v případě, že nestihnete navazující let

Pokud odpovídáte výše zmíněným podmínkám, můžete mít nárok na odškodné, ve výši od 250 do 600 EUR na osobu. Záleží přitom na okolnostech letu a délce vašeho zpoždění.

Kromě toho můžete mít právo i na proplacení výdajů spojených se stravou a přespáním v hotelu. Víc se o kompenzaci za dodatečné výdaje dočtete v oddílu kompenzace za dodatečné výdaje.


Podejte žádost o reklamaci