Práva cestujících

Odškodnění

Výše kompenzace se pohybuje mezi 250-600 EUR za cestujícího. Výše odškodnění je dána délkou vašeho letu a tím, jaké zpoždění jste díky němu měli. Můžete mít nárok na:

  • 250 Euro - Pokud jste měli více než 3hodinové zpoždění při vzdálenosti do 1 500 km
  • 400 Euro - Pokud jste měli více než 3hodinové zpoždění při vzdálenosti 1 500 – 3 500 km nebo v rámci EU
  • 600 Euro - Pokud jste měli více než 4hodinové zpoždění při vzdálenosti 3 500 km mimo EU.

V některých případech může letecká společnost výši odškodnění snížit na polovinu. To platí, pokud jste o zpoždění byli informováni včas před odjezdem a zpoždění nepřesáhlo 4 hodiny.

Obecně platí, že po více než dvou hodinách zpoždění mají cestující nárok na jídlo, občerstvení a dva bezplatné telefonní hovory nebo e-maily. To platí bez ohledu na příčinu zpoždění. Pokud se vaše zpoždění natáhne, je letecká společnost povinna nabídnout vám hotel po dobu čekání a zaplatit za dopravu z letiště.

Ne vždy vás letecká společnost bude o těchto právech informovat. Proto si uschovejte účtenky od výdajů, které vznikly během čekání. Zpozdeno.cz vám za ně později pomůže získat náhradu.


Zjistěte výši vašeho odškodnění
Tato stránka používá cookies
Pro přizpůsobení a vylepšení vaší zkušenosti s našimi webovými stránkami, službami a reklamami používáme cookies. Cookies jsou uloženy po dobu až 12 měsíců po vaší návštěvě a můžete je smazat ve svém prohlížeči.
Nezbytné cookies
Tyto cookies slouží k identifikaci vás jako jedinečného uživatele při zadávání údajů na webových stránkách. Nelze je zrušit a budou uloženy nejdéle po dobu 1 hodiny. Cookies jsou z: zpozdeno.cz.
Výkonnostní a funkční cookies
Cookies používáme pro zapamatování uživatelských nastavení, sledování a zlepšování výkonu prvků na webu a ochranu vašich údajů před neoprávněným přístupem k nim. Tyto cookies jsou z: zpozdeno.cz, google.com, bing.com, facebook.com, trustpilot.com.
Statistické cookies
Cookies používáme z důvodu měření počtu uživatelů, interakcí, doby trvání návštěvy na webu atd. Tyto cookies jsou z: zpozdeno.cz, google.com.
Marketingové cookies
Používáme cookies za účelem poskytování relevantních reklam a koordinaci napříč zařízeními, webovými stránkami a prohlížeči. Tyto cookies jsou z: google.com, googleadservices.com, doubleclick.net, bing.com, bat.bing.com, facebook.com.