Zásady o ochraně údajů

Zásady o ochraně údajů

Poslední aktualizace: 25. Května 2018

 1. Všeobecné informace

  Při návštěvě stránek Myflightrefund.com a při podání žádosti o naše služby jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány údaje související s používáním webových stránek a naší služby. Je prioritou společnosti Myflightrefund.com, aby vaše data byla zpracovávána profesionálně a v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

  Na této stránce si můžete přečíst, jaký druh informací shromažďujeme, za jakým účelem a jakým způsobem data zpracováváme. Na této stránce si můžete přečíst, jaký druh informací shromažďujeme a s jakým účelem a jakým způsobem zpracováváme data.

 2. Jaké informace shromažďujeme?

  Při podání pohledávky na Myflightrefund.com, přihlášení k odběru informačního newsletteru nebo při zaslání dotazu nebo žádost jiným způsobem vás požádáme o informace, které jsou nezbytné pro zpracování vašeho dotazu. V závislosti na fázích, kterými vaše žádost o náhradu projde, vás můžeme požádat o informace, jako jsou například:

  • Jméno
  • Adresa
  • Telefonní číslo
  • E-mail
  • Číslo rezervace
  • Plán cesty
  • Plná moc
  • Průkaz totožnosti s fotografií – stále požadováno některými leteckými společnostmi
  • Bankovní spojení – pouze v souvislosti s vyplacením náhrady

 3. Proč shromažďujeme osobní údaje?

  Údaje, které od vás obdržíme, budou použity výlučně k podání pohledávky u příslušné letecké společnosti, abychom získali odškodnění pro vás a vaše spolucestující. Kromě vašich kontaktních informací vyžadují letecké společnosti, vnitrostátní dopravní úřady, právníci a soudy další údaje, aby vaše případ zpracovali.

  Bez poskytnutí výše uvedených informací bychom nemuseli být váš případ schopni zpracovat, a proto není v tomto případě možné s námi uzavřít smlouvu o poskytování našich služeb. Budeme vás žádat o co možná nejméně informací tak, abychom zároveň byli schopni vyhrát váš případ.

 4. Jak zpracováváme vaše údaje?

  Vaše údaje budou zpracovány na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR), které vstoupí v platnost dne 25. května 2018. Dodržování těchto pravidel požadujeme od všech našich partnerů, např. právníků, s nimiž spolupracujeme na poskytování našich služeb.

  Údaje o vás budou uloženy pouze v našich zabezpečených IT systémech a souborech do té doby, dokud jich bude třeba pro zpracování vašeho případu. Po skončení vašeho případu budou data uložena po dobu dalších 12 měsíců. Poté bude většina našich záznamů o vašem případu odstraněna. Některé údaje o vašem případu však budou anonymizovány takovým způsobem, aby nebylo možné jich použít k identifikaci vaší osoby, a budou uchovány pro statistické účely.

 5. Předávání údajů třetím osobám

  Abychom vám pomohli uplatnit nárok na kompenzaci, mohou být vaše údaje předány a zpracovány příslušnými leteckými společnostmi, vnitrostátními dopravními úřady, našimi právníky a vnitrostátními soudy.

  Společnost Myflightrefund.com nebude předávat vaše osobní údaje třetím osobám, pokud se nebude jednat o jednu z výše uvedených stran nebo jednoho z našich partnerů, kteří nám pomáhají poskytovat naše služby. Mezi tyto partnery patří společnost Trustpilot, která nám pomáhá shromažďovat zpětnou vazbu od našich klientů, a společnost Mailchimp, která nám pomáhá předávat relevantní informace uživatelům, kteří se přihlásí k odběru našeho newsletteru. U těchto služeb můžete kdykoli zrušit odběr a své osobní údaje smazat.

 6. Zpracování dat v jiných zemích

  Vaše údaje zašleme do jiné země pouze v případě, bude-li to nutné pro zpracování vašeho případu. To se omezuje na členské státy EU a další země, kterým důvěřuje nařízení EU, jako je Spojené království a USA.

  Vaše údaje nebudeme posílat do země, která je EU označena za nebezpečnou, pokud jde o ochranu údajů, s výjimkou případů, kdy jsou poskytnuty zvláštní a právně závazné záruky. Vaše údaje nebudeme přenášet do takových potenciálně nebezpečných zemí, aniž bychom vás požádali o dodatečné výslovné povolení. V takovém případě jsme povinni vás předem informovat o rizicích spojených s takovým převodem.

 7. Informace a námitky vůči sběru dat

  Máte právo obdržet informace o vašich osobních údajích. Pokud jsou údaje, které u nás uchováváme, nesprávné nebo jakkoli zavádějící, můžete požadovat, abychom tyto údaje opravili nebo je odstranili.

  Je možné požádat o informace a přenositelnost vašich údajů, mít námitky vůči zpracování nebo kdykoli odvolat svůj souhlas. To byste měli oznámit písemně na adrese: info@myflightrefund.com. Taková žádost se bud vztahovat také na naše partnery.

  Pokud svůj souhlas odvoláte nebo budou vaše údaje odstraněny před dokončením vašeho případu, je možné, že budete povinni uhradit náklady v souladu se smluvními podmínkami společnosti Myflightrefund.com.

  V případě, že si přejete vznést námitku vůči manipulaci s vašimi osobními údaji nebo vůči zpracování vaší žádosti o informace ze strany společnosti Myflightrefund.com, můžete podat stížnost příslušnému dozorčímu orgánu. V České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů.

 8. Kontakt

  Myflightrefund.com je součástí dánské společnosti Flyforsinkelse.dk se sídlem ve Valby v Dánsku. Společnost lze kontaktovat následujícími způsoby:

  Kontrolor Dat: Valeriy Shchetko
  Telefon: + 420 234 261 911
  Adiresi: Zpozdeno.cz
  Hadovitá 962/10
  Praha 4 – Michle
  Česká republika
Tato stránka používá cookies
Pro přizpůsobení a vylepšení vaší zkušenosti s našimi webovými stránkami, službami a reklamami používáme cookies. Cookies jsou uloženy po dobu až 12 měsíců po vaší návštěvě a můžete je smazat ve svém prohlížeči.
Nezbytné cookies
Tyto cookies slouží k identifikaci vás jako jedinečného uživatele při zadávání údajů na webových stránkách. Nelze je zrušit a budou uloženy nejdéle po dobu 1 hodiny. Cookies jsou z: zpozdeno.cz.
Výkonnostní a funkční cookies
Cookies používáme pro zapamatování uživatelských nastavení, sledování a zlepšování výkonu prvků na webu a ochranu vašich údajů před neoprávněným přístupem k nim. Tyto cookies jsou z: zpozdeno.cz, google.com, bing.com, facebook.com, trustpilot.com.
Statistické cookies
Cookies používáme z důvodu měření počtu uživatelů, interakcí, doby trvání návštěvy na webu atd. Tyto cookies jsou z: zpozdeno.cz, google.com.
Marketingové cookies
Používáme cookies za účelem poskytování relevantních reklam a koordinaci napříč zařízeními, webovými stránkami a prohlížeči. Tyto cookies jsou z: google.com, googleadservices.com, doubleclick.net, bing.com, bat.bing.com, facebook.com.