Zásady o ochraně údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 27. května 2024

 1. Všeobecné informace

  Během vaší návštěvy stránek Zpozdeno.cz a podávání žádosti o naše služby shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme údaje související s používáním webu a našich služeb. Společnost Zpozdeno.cz se vaše údaje snaží zpracovávat profesionálně a v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

  Na této stránce si můžete přečíst, jaký druh informací shromažďujeme, za jakým účelem a jakým způsobem data zpracováváme. Na této stránce si můžete přečíst, jaký druh informací shromažďujeme a s jakým účelem a jakým způsobem zpracováváme data.

 2. Jaké informace shromažďujeme?

  Až budete na Zpozdeno.cz podávat žádost, přihlašovat se k odběru našich novinek nebo nám posílat dotazy, požádáme vás o informace, které jsou pro zpracování daného požadavku nezbytné. V závislosti na jednotlivých etapách, kterými si vaše žádost o náhradu projde, vás můžeme žádat o informace, jako je například:

  • Jméno
  • Adresa
  • Telefonní číslo
  • E-mail
  • Číslo rezervace
  • Plán cesty
  • Plná moc
  • Průkaz totožnosti s fotografií – stále požadováno některými leteckými společnostmi
  • Bankovní spojení – pouze v souvislosti s vyplacením náhrady

 3. Proč vaše osobní údaje sbíráme?

  Údaje, které od vás obdržíme, používáme výlučně za účelem podání pohledávky u dané aerolinky ve snaze získat odškodnění pro vás a vaše spolucestující. Kromě vašich kontaktních údajů letecké společnosti, vnitrostátní dopravní úřady, právníci a soudy vyžadují také další údaje, které pro zpracování případu potřebují.

  Pokud je nebudeme mít, nemusíme být schopni vaši žádost zpracovat. V takovém případě s vámi nemůžeme uzavřít smlouvu o poskytování služeb. Budeme se vás žádat o co nejméně informací – zároveň ale potřebujeme šanci váš případ vyhrát.

 4. Jak vaše údaje zpracováváme?

  Vaše údaje budou zpracovávány na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) z května 2018. Dodržování těchto pravidel vyžadujeme od všech našich partnerů, např. právníků, se kterými běžně pracujeme.

  Údaje, které se vás týkají, budou uloženy v našich zabezpečených IT systémech a souborech tak dlouho, jak je to nutné pro zpracování vašeho případu a pro splnění příslušných zákonných požadavků na dokumentaci. Protože se na nás vztahují dánské právní předpisy, musíme podle zákona o účetnictví („Bogføringsloven“), článků 9 a 10, uchovávat dokumentaci po dobu 5 let. Proto zpravidla ukládáme informace po dokončení vašeho případu po dobu minimálně 5 účetních let. Po uplynutí 5 let od vytvoření a schválení posledních finančních zpráv, které byly ovlivněny vaším případem, bude většina našich informací z vašeho případu odstraněna do 12 měsíců. Některé informace budou anonymizovány, takže vás nebude možné identifikovat jako osobu a budou uchovány pro statistické účely.

 5. Poskytování údajů třetím osobám

  Abychom mohli nárok na vaši kompenzaci uplatnit, často musíme vaše údaje předávat ke zpracování příslušným leteckým společnostem, vnitrostátním dopravním úřadům, našim právníkům a vnitrostátním soudům.

  Společnost Zpozdeno.cz nebude vaše osobní údaje poskytovat třetím osobám, kromě těch výše uvedených nebo našich partnerů, kteří nám s poskytováním služeb pomáhají. Mezi ně patří společnost Google, Meta a Microsoft, které pomáhají směrovat náš marketing na správné publikum, Trustpilot, která nám pomáhá shromažďovat zpětnou vazbu od klientů, a SocketLabs, která předává relevantní informace uživatelům přihlášeným k odběru našich novinek. Tyto služby můžete kdykoliv přestat odebírat a své osobní údaje z nich smazat.

 6. Zpracování dat v jiných zemích

  Vaše údaje zašleme do jiné země pouze v případě, že to bude nutné pro zpracování vašeho případu. Jedná se o členské státy EU a další země, kterým důvěřuje nařízení EU, jako je Spojené království a USA.

  Vaše údaje nikdy nepošleme do země, která je EU označena za nebezpečnou, co se ochrany osobních údajů týče. Výjimkou jsou případy, kdy nám budou poskytnuty zvláštní, právně závazné záruky. Vaše údaje přitom nebudeme do potenciálně nebezpečných zemí přenášet, aniž bychom vás dodatečně požádali o výslovné svolení. Pokud se tak stane, jsme vás povinni předem informovat o rizicích spojených s daným převodem.

 7. Informace o sběru údajů a námitky vůči němu

  Máte právo na informace ohledně vlastních osobních údajů. Pokud údaje, které uchováváme, nebudou správné či odpovídající, můžete požadovat jejich opravu či smazání.

  Také nás můžete požádat o informace o přenosech vašich údajů, mít námitky vůči jejich zpracování nebo svůj souhlas s jejich zpracováním kdykoli stáhnout. Učinit tak můžete písemně na adresu: info@zpozdeno.cz. Podobné žádosti se vztahují i na naše partnery.

  Pokud svůj souhlas odvoláte nebo si necháte údaje odstranit ještě před uzavřením svého případu, může vám dle obchodních podmínek společnosti Zpozdeno.cz vzniknout povinnost uhradit naše náklady.

  Pokud budete chtít vznést námitku vůči manipulaci s vašimi osobními údaji nebo zpracování vaší žádosti o informace společností Zpozdeno.cz, můžete podat stížnost příslušnému dozorčímu orgánu. V České republice jde o Úřad pro ochranu osobních údajů.

 8. Kontakt

  Zpozdeno.cz je součástí dánské společnosti Flyforsinkelse.dk se sídlem ve Valby v Dánsku. Společnost lze kontaktovat následujícími způsoby:

  Telefon: +420 234 261 911
  Adiresi: Zpozdeno.cz
  K Brance 1173/15
  155 00 Praha
  Česká republika